Untitled-1
Cetak

Dasar Kualiti USAS

DASAR KUALITI

“USAS komited dalam menyampaikan perkhidmatan pendidikan kepada pelanggan dengan cekap dan berkesan sejajar dengan visi dan misi.

USAS hendaklah melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001:2015”

Tarikh Kemaskini : 6 Julai 2017