Untitled-1
Cetak

Falsafah, Wawasan & Objektif

FALSAFAH 

Mengintegrasikan Ilmu, Iman, Amal dan Ehsan.

WAWASAN 

 

 Membina Kecemerlangan Generasi.

OBJEKTIF
  • Menjadi sebuah Institusi Pengajian Tinggi Agama cemerlang yang mengintegrasikan ilmu agama, sains, teknologi dan kemanusiaan;
  • Melahirkan generasi berilmu dan berkebolehan dalam pelbagai bidang ke arah pembangunan sejagat; dan
  • Melahirkan intelektual Islam yang seimbang dan mampu menangani permasalahan ummah.