Untitled-1
Cetak

Senarai Dekan, Ketua Jabatan dan Pengarah

Bil Nama Jawatan Jabatan
       
1 Dr. Mohd Fuad Bin Mokhtar Dekan Fakulti Pengajian Islam
2 Prof. Madya Dr. Mohmad Amin Bin Mad Idris Dekan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat
3 Dr. Roslan Abd -Rahim Dekan Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi
4 Mohd Tajul Sabki Bin Abdul Latib Dekan Bahagian Kemasukan dan Rekod
5 Dr. Ahmad Zaki B. Hasan Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar
       
6 Muhammad Mustaqim Bin Roslan Ketua Jabatan Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam
7 Mohd Zulfahmi Bin Mohamad Ketua Jabatan Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam
8 Mohd Tarmizi Bin Yusoff Ketua Jabatan Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Fakulti Pengajian Islam
9 Mohd Aidil Bin Abdul Aziz Ketua Jabatan Jabatan Pengurusan, Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat
10 Azizi Bin Ahmad Ketua Jabatan Jabatan Teknologi Maklumat, Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat
11 Hawa Binti Alias Ketua Jabatan Jabatan Bahasa Arab, Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi
12 Nasuha Binti Abdul Rahman Najib Ketua Jabatan Jabatan Bahasa Inggeris, Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi
13 Dr. Anas Bin Tajudin Ketua Jabatan Jabatan Pasca Siswazah, Penyelidikan dan Perundingan
       
14 Profesor Dr. Juzhar Bin Jusoh Pengarah ASEAN Center For Islam, Global Peace and Non-Violence
15 Sofian Sauri Bin Hussein Pengarah Pusat Pengajian Terbuka dan Jarak Jauh
       
16 Dr. Umar Bin Abdul Basar Penyelaras Unit Pasca Siswazah, Jabatan Pasca Siswazah,Penyelidikan dan Perundingan
17 Dr. Kamaruddin Bin Yaakob Penyelaras Unit Penerbitan, Jabatan Pasca Siswazah, Penyelidikan dan Perundingan
18 Nor Razuana Binti Amran Penyelaras Unit AIUA, Jabatan Pasca Siswazah, Penyelidikan dan Perundingan
19 Rosdiana Binti Shaharum Penyelaras Unit Program Asasi, Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi
20 Siti Hajar Bt Mohamad Taher Penyelaras Resort dan Pusat Pendidikan Profesional USAS
21 Ilyani Binti Abd Khalid Pengurus merangkap Pegawai Khas Naib Canselor 2 Unit Perhubungan Antarabangsa, Jabatan Pengurusan Korporat dan Perancangan Strategik