Untitled-1
Cetak

Pekeliling Senat

PEKELILING AKADEMIK BIL 3/2020
     
1 Pengendalian Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) bagi Semester III Sesi Pengajian 2019/2020 di Universiti Sultan Azlan Shah  Muat Turun                    
     

 

PEKELILING SENAT TAHUN 2018
     
1 Pekeliling Senat Bil 3/2018                                                                                                                                                Muat Turun                    
     

 

PEKELILING SENAT TAHUN 2015
     
1 Pekeliling Senat Bil.2/2015   
  Kelulusan Dasar Peperiksaan Khas Muat Turun
  Borang Peperiksaan Khas Tujuan Bergraduat   Muat Turun
     
2 Pekeliling Senat Bil. 6/2015  
  Kelulusan Kalendar Akademik Sesi 2015/2016 Muat Turun
     
     

 

PEKELILING SENAT TAHUN 2014
  PEKELILING SENAT BIL. 11.2014  
1 Kelulusan Senarai Kursus Program untuk tujuan perpindahan / Pengecualian Kredit ke Program Ijazah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.11.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.11.2014-Lampiran B Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.11.2014-Lampiran C Muat Turun
     
  PEKELILING SENAT BIL.12.2014  
2 Kelulusan Dasar Kuasa dan Pembahagian Sekatan Akses Sistem Akademik (Penambahbaikan) Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.12.2014-Lampiran A Muat Turun
     
  PEKELILING SENAT BIL.13.2014  
3 Kelulusan Penawaran Program Ijazah Sarjana Muda Fakulti Pengajian Islam Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.13.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.13.2014-Lampiran B Muat Turun
     
4 Pekeliling Senat Bil.14.2014  
  Kelulusan Penawaran Program Ijazah Sarjana Muda Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.14.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.14.2014-Lampiran B Muat Turun
     
5 Pekeliling Senat Bil.15.2014  
  Kelulusan Kaedah Penomboran Matrik Pelajar Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.15.2014-Lampiran A Muat Turun
     
6 Pekeliling Senat Bil.16.2014  
  Kelulusan Program Diploma (Struktur Audit Pematuhan) Di Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat bagi Semester 1 Sesi Pengajian 2014/2015 Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.16.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.16.2014-Lampiran B Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.16.2014-Lampiran C Muat Turun
     
7 Pekeliling Senat Bil.17.2014  
  Kelulusan Program Diploma (Struktur Audit Pematuhan) di Fakulti Pengajian Islam bagi Semester 1 Sesi Pengajian 2014/2015 Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.17.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.17.2014-Lampiran B Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.17.2014-Lampiran C Muat Turun
     
Pekeliling Senat Bil.18.2014  
  Kelulusan Dasar Pemindahan dan Pengecualian Kredit KUISAS Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.18.2014-Lampiran A Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.18.2014-Lampiran B Muat Turun
     
9 Pekeliling Senat Bil.19.2014  
  Kelulusan Dasar (Penambahbaikan) Halangan Menduduki Peperiksaan Muat Turun
     
10 Pekeliling Senat Bil.20 2014  
  Kelulusan Dasar Peperiksaan Dalam Kumpulan Kecil Muat Turun
     
11 Pekeliling Senat Bil.21.2014  
  Kelulusan Dasar Kemasukan Menggunakan Pengakreditan Pengalaman Pembelajaran Terdahulu (APEL) Muat Turun
  Pekeliling Senat Bil.21.2014-Lampiran A Muat Turun
     
12 Pekeliling Senat Bil.22.2014  
  Kelulusan Perubahan Syarat Muet Untuk Kemasukan Ke KUISAS Muat Turun