Untitled-1

Cetak

Diploma Kewangan Islam

Nama Program : Diploma Kewangan Islam  (R/343/4/0119)
No Rujukan KPT : JPT/BPP(U)1000-801/117JLD.2(7)(R/343/4/0119)(A9457)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 19 Mei 2014 
Tempoh : 2½ tahun (5 semester panjang & 2 semester pendek) 
Kaedah Pengendalian : Kuliah & Amali 
Syarat Kemasukan :

PELAJAR TEMPATAN

 1. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya tiga kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Matematik atau yang setara; ATAU

 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau yang setara; ATAU

 3. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan minimum satu kredit; ATAU

 4. Sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia, KKM) yang diiktiraf atau setara dalam bidang Muamalat dan Kewangan Islam (MIF) atau yang berkaitan. ATAU

 5. Lain-lain kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Nota

 • Syarat lulus dalam Matematik di peringkat SPM bagi calon (i) boleh dikecualikan jika calon mempunyai kelayakan lain yang mengandungi mata pelajaran Matematik dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi.

 • Bagi calon yang tidak mempunyai lulus Bahasa Arab di peringkat SPM perlu mengikuti mata pelajaran pengukuhan Bahasa Arab di awal pengajian kecuali bagi pelajar yang lulus Bahasa Arab di peringkat SPM atau setara/ lebih tinggi.

 • Pelajar wajib lulus mata pelajaran pengukuhan Bahasa Arab tersebut sebagai prasyarat sebelum dibenarkan mengikuti kursus teras berkaitan. Justeru, ketetapan ini tidak menghalang pelajar untuk mengikuti kursus lain sama ada teras atau bukan teras yang tidak mensyaratkan mata pelajaran pengukuhan Bahasa Arab tersebut.

 

PELAJAR ANTARABANGSA

Pelajar antarabangsa perlu memenuhi syarat kemasukan kursus pengajian utama dan syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti yang telah ditetapkan oleh universiti.

KECUALI

 1. Pelajar antarabangsa yang berasal daripada negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi; ATAU
 2. Pelajar antarabangsa yang menggunakan kelayakan akademik dari institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sepenuhnya dan bercadang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di Malaysia.

Pelajar antarabangsa yang TIDAK memenuhi syarat kompetensi bahasa Inggeris boleh dipertimbangkan Tawaran Bersyarat (Conditional Offer) seperti berikut:

 1. Mengikuti Kursus Persediaan Bahasa Inggeris dalaman di USAS dengan had tempoh masa selama dua (2) tahun maksimum, namun pelajar masih tertakluk kepada peraturan Jabatan Imigresen Malaysia yang sedang berkuat kuasa.

 

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

 Struktur Program 

Struktur Program Diploma Kewangan Islam   Muat Turun 

 Tarikh Kemaskini : 21 Jun 2021