Untitled-1

Cetak

Diploma Komunikasi Islam

Nama Program : Diploma Komunikasi Islam  (KA10737)
No Rujukan KPT : JPT/BPP(U)1000-801/117JLD.2(25)(R/321/4/0171) (A10737)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 20 April 2010
Tempoh : 2½ tahun (5 semester panjang) 
Kaedah Pengendalian : Kuliah dan Amali 
Syarat Kemasukan :
  • Lulus SPM atau setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran, termasuk Bahasa Inggeris; ATAU

  • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya; ATAU

  • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred Maqbul dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya; ATAU

  • Lulus SKM tahap 3 dan lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Inggeris; ATAU

  • Sijil atau setara dengannya dan mendapat kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya; ATAU

  • Sijil dalam Media dan Komunikasi atau yang setara dengannya.

 

Nota: Syarat kredit Bahasa Inggeris pada peringkat SPM bagi calon (ii), (iii), (vi) dan (v) boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi mata pelajaranBahasa Inggeris dan pencapaiannya setara/lebih daripada keperluan kredit mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM.

Bagi pelajar antarabangsa, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 500 ATAU International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 5.0 ATAU yang setara dengannya adalah diperlukan.  Sekiranya pelajar tidak memenuhi keperluan ini, PPT mesti menawarkan kursus penguasaan Bahasa Inggeris untuk memastikan penguasaan pelajar adalah mencukupi bagi memenuhi keperluan program. Ini biasanya dilakukan melalui proses penilaian.

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

 Struktur Program 

Struktur Program Diploma Komunikasi Islam   Muat Turun 

Tarikh Kemaskini : 10 Mac 2021