Cetak

Diploma Multimedia Dengan Dakwah

Nama Program : Diploma Multimedia Dengan Dakwah  (N/213/4/0112)
No Rujukan KPT : JPT/BPP(U)1000-801/117(17)(N/213/4/0112)(MQA/PA0883)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 22 April 2013
Tempoh : 2 1/2 Tahun
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial dan Amali
Syarat Kemasukan :

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit serta lulus mata pelajaran Matematik; atau

ii. Lulus O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga (3) mata pelajaran; atau

iii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

 

Struktur Program 

Struktur Program Diploma Multimedia Dengan Dakwah    Muat Turun