Cetak

Diploma Pengajian Islam

Nama Program : Diploma Pengajian Islam  (KA10729)
No Rujukan KPT : JPT/BPP(U)1000-801/117JLD.2(25) (R/221/4/0162)(A10729)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 20 April 2010
Tempoh : 2 tahun (4 semester panjang & 2 semester pendek) 
Kaedah Pengendalian : Kuliah & Tutorial 
Syarat Kemasukan :

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dengan keutamaan kepada mata pelajaran Agama Islam atau Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi atau Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Syariah Islamiyyah; atau

ii. Lulus O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya lulus penuh dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus salah satu mata pelajaran Bahasa Arab atau salah satu mata pelajaran Pengajian Islam; atau

iii. Kelayakan setaraf dengan SPM yang diperakui oleh Senat KUISAS dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;

iv. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

Struktur Program 

Struktur Program Diploma Pengajian Islam   Muat Turun 

Tarikh Kemaskini : 9 Mei 2017