Untitled-1

Cetak

Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat

 

Nama Program : Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat 
No Rujukan KPT : JPT/BPP(K)1000-600/A6111(6)(N/221/4/0049)  (MQA/FA0883)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 19 Februari 2013
Tempoh : 3 tahun (6 semester panjang)
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial dan Amali
Syarat Kemasukan :
  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus Bahasa Arab atau Pengajian Islam; ATAU

  • Sijil yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengannya; ATAU

  • Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus Bahasa Arab atau Pengajian Islam

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

Struktur Program 

Struktur Program Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat   Muat Turun 

Tarikh Kemaskini : 10 Mac 2021