Untitled-1
Cetak

Ijazah Sarjana Muda Industri Pertanian ( Kepujian)

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Industri Pertanian ( Kepujian)
No Rujukan MQA : (N/620/6/0021) MQA/PA 12252
Tahap : Ijazah Sarjana Muda/ Tahap 6 Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)
Jenis Program : Sendiri
Kaedah Penawaran : Konvensional
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial, Amali dan latihan Industri
Skim Pengajian : Sepenuh Masa
Syarat Kemasukan :

 

 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; DAN
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C ( dalam salah satu mata pelajaran) (NGMP 2.00 dalam mata pelajaran bersesuaian; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; ATAU
 • Lulus Matrikulasi /Asasi dari mana-mana institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)/ Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)/ Institusi dengan mendapat sekurang-kurangya Purata Nilai Gred Kumulati (PNGK) 2.0; ATAU
 • Lulus Diploma tahap 4 dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan calon dikehendaki mengemukakan Transkrip Akademik Pengajian; ATAU
 • Lulus Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 2.00 bagi transkrip akademik dan 2.67 bagi transkrip vokasional, ATAU
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) (tahap 4), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (tahap 5) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3.00. ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET) sebelum bergraduat
 • kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara oleh pihak Senat USAS; DAN
 • Calon-calon DVM dan DKM hendaklah memperoleh Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah sebelum bergraduat.

 

Calon dengan kelulusan Maqbul di peringkat STAM, Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) 2.00 sehingga 2.5 di peringkat STPM atau Matrikulasi / Asasi, PNGK 2.0 sehingga 2.5 di peringkat DIPLOMA yang bersesuaian akan diberi KEUTAMAAN jika memiliki kombinasi kursus berikut di peringkat SPM iaitu:

 

 • Memperoleh LULUS bagi mana-mana kombinasi 2 mata pelajaran berikut :
  • Bahasa Malaysia
  • Matematik
  • Sains
  • Bahasa Inggeris

 

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

Tarikh Kemaskini : 10 Mac 2021