Untitled-1
Cetak

Program Asasi Sastera

Dokumen Program Pengajian Asasi bagi Kemasukan Sesi 2020/2021

Bil Dokumen Muat Turun
     
1 Senarai Semak Muat Turun
2 Kalendar Akademik Muat Turun
3 Jadual Minggu Haluan Siswa  2020-2021 Muat Turun
4 Tatacara dan Peraturan PDP Online Muat Turun
5 Jadual Kuliah Asasi Sastera Sesi 2020-2021  (SEM 1) Muat Turun
6 Persediaan Kuliah Program Pengajian Asasi Muat Turun
7 Perhubungan Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi Muat Turun

 

 

 

 
SYARAT KEMASUKAN PROGRAM ASASI SASTERA

PROGRAM : ASASI SASTERA (MQA/FA7979)

1. Warganegara Malaysia

  • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu; dan
  • KEPUJIAN dalam matapelajaran Pendidikan Islam/ Bahasa Arab/ Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau subjek yang setara; atau
  • KEPUJIAN dalam matapelajaran Matematik / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas / Perdagangan / Sains / Sejarah.
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh pihak Senat USAS.
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

2. Antarabangsa

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia SPM/ SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata pelajaran; atau
  • Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 5 Mata pelajaran; atau
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya