Cetak

ljazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran 
No Rujukan KPT : JPT/BPP(U)1000-801/117JLD.2(4)(N/342/6/0103)(MQA/PA4114)
Tahap : Ijazah
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 14 April 2014
Tempoh : 4 Tahun
Kaedah Pengendalian : Kuliah dan Tutorial
Syarat Kemasukan :
  •  Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana 2 mata pelajaran dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM, atau kelayakan yang setara dengannya; atau
  • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid, dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; atau
  • Calon yang memohon menggunakan STPM/ STAM dan mendapat kredit dalam Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan diberi keutamaan; atau
  • Lulus Diploma atau Diploma Lanjutan (Tahap 4 atau 5, KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus Program Matrikulasi/ Program Asasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Kelayakan Luar Negara yang setara dengan STPM, STAM, Diploma atau Matrikulasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  • Nota: Syarat lulus Matematik dan Bahsa Inggeris pada peringkat SPM bagi calon (i) dan (ii) boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dan pencapaiannya setara/lebih daripada keperluan lulus mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM.
Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
     

 Programme Structure : Download 

Tarikh Kemaskini : 9 Mei 2017