Print

Diploma in Multimedia and Da'wah

Nama Program : Diploma Multimedia & Dakwah  (N/213/4/0112)
Kod Kursus : (MQA/PA 0882)(N/213/4/0112)
Tahap : Diploma
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 22 April 2013
Tempoh : 3 tahun (6 semester panjang)
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial dan Amali
Syarat Kemasukan :

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga (3) mata pelajaran; atau

ii. Lulus O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga (3) mata pelajaran; atau

iii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

 

Struktur Program 

Struktur Program Diploma Multimedia & Dakwah    Muat Turun