Print

Bachelor Of Arabic Language (Honour)

Programme : Bachelor Of Arabic Language (Honour)
MQA : MQA.600-2/1/6Jld.69 (11) bertarikh 22 Februari 2017 (MQA/PA8792)
JPT : JPT/BPP(U)1000-801/117/jLD.4(10) ( N/224/6/0095)
Level : Ijazah Sarjana Muda / Tahap 6
Duration : 3 1/2 Tahun
Credit Hour : 120 Kredit
Entry Requirement :
  1. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00 ) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam; atau 
  2. Lulus kelayakan yang setaraf dengan STPM seperti A-Level, dengan syarat bahawa calon lulus sekurang-kurangnya satu (1) subjek Pengajian Islam dalam kelayakan  itu; atau
  3. Lulus program Matrikulasi atau kelayakan yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam dengan mendapat PNGK minimum 2.00; atau
  4. Lulus dengan gred keseluruhan Maqbul dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); atau 
  5. Diploma (Tahap 4, KKM) yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengan mendapat PNGK minumum 2.00; dan 
  6. Lulus subjek Bahasa Arab di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 
     
     

Programme Structure

Bachelor Of Arabic Language (Honour)   Download 

Latest Update : 9 November 2017